Basisinformatie

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO is

ATS-Rauw PGmbH
Morsheck 1
B – 4760 Büllingen
+32 (0)80 64 22 00

T.: +32 (0)80 64 22 00
M.: info@atsrauw.com
W.: atsrauw.com

BTW: BE0436.412.995

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming, hetzij in zijn geheel of met betrekking tot afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar richten aan de verantwoordelijke(n).

Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder.

De websitebeheerder neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Omdat nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

Definities van de gebruikte begrippen (bijv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) vindt u in art. 4 DSGVO.

 

Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan aanvullend plaatsvinden als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak is om de gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

 

Toegangsgegevens

Wij, de exploitant van de website of de aanbieder van de pagina, verzamelen gegevens over de toegang tot de website op basis van ons gerechtvaardigd belang (zie art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) en slaan deze op als “server log files” op de server van de website. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

 • Bezochte website
 • Tijdstip van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • IP-adres gebruikt

De serverlogbestanden worden maximaal 180 dagen bewaard en daarna verwijderd. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Als gegevens moeten worden bewaard om bewijsredenen, worden ze niet verwijderd totdat het incident definitief is opgehelderd.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker geen recht om bezwaar te maken.

 

Bereiksmeting & Cookies

Deze website gebruikt cookies voor gepseudonimiseerde afstandsmeting, die door onze server of door een server van een derde partij naar de browser van de gebruiker worden verzonden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat er cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen om het bereik te meten, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Populaire browsers bieden de optie om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang hebt tot alle functies van deze website als u de betreffende instellingen instelt.

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de aanroepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.

De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven in de cookies:

 • Taalinstellingen
 • Artikelen in een winkelwagentje
 • Inloggegevens

 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en onthult uw persoonlijke gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van de gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en die naar u kunnen worden herleid – bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Om onze online diensten te verbeteren, slaan we echter (zonder persoonlijke referentie) uw toegangsgegevens tot deze website op. Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het bestand dat u hebt opgevraagd of de naam van uw internetprovider. Door de gegevens te anonimiseren, is het niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon.

 1. Welke? – Wij verwerken persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, IP-adres, e-mailadres, woonplaats, postcode en inhoudelijke gegevens uit het contactformulier.
 2. Hoe? – Wij verwerken persoonsgegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruiker(s) en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
 3. Waarom? – Wij verwerken persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het vervullen van onze contractueel overeengekomen diensten en het optimaliseren van ons online aanbod.

 

Statistieken

Op deze website worden statistieken verzameld via de plugin “WP Statistics”.
 

Welke gegevens worden verzameld door WP Statistics?

WP Statistics plaatst geen cookies en de verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistieken samen te stellen over het gebruik van onze website. WP Statistics anonimiseert ook uw IP-adres. U kunt niet als individu worden geïdentificeerd. WP Statistics verzamelt bezoekersgegevens wanneer uw webbrowser verbinding maakt met onze webserver. Deze gegevens worden opgeslagen in databases op onze servers. Dit omvat bijvoorbeeld:

 • Hostnaam en IP-adres van het apparaat dat wordt benaderd
 • browser en browserversie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • Het adres (URL) van de bezochte website
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL)
 • Klikken op de website
 • datum en tijd
 • Duur van websitebezoek

De gegevens worden niet gedeeld of verkocht.

 

Contactformulier en contact per e-mail

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

In deze context worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

Als de gebruiker toestemming heeft gegeven, is art. 6 lid 1 letter a DSGVO de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden in de loop van het verzenden van een e-mail is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 letter b DSGVO.

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor het afhandelen van het contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens.
De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

 

SOCIAL MEDIA, PLUGINS & TOOLS

 

Gebruik van sociale media

We zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico’s met zich meebrengen voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om de rechten van gebruikers af te dwingen. Met betrekking tot Amerikaanse providers die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield, wijzen we erop dat zij zich er daarmee toe verplichten te voldoen aan de gegevensbeschermingsnormen van de EU. Bovendien worden gebruikersgegevens meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platformen te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en erop zijn ingelogd). De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen om de gebruikers effectief te informeren en met hen te communiceren op grond van art. 6 (1) lit. f. DSGVO. DSGVO. Indien de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platforms om toestemming wordt gevraagd voor de bovengenoemde gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. a, art. 7 DSGVO. Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerking en de opt-out opties verwijzen wij u naar de informatie van de aanbieders waarnaar hieronder wordt verwezen. In het geval van verzoeken om informatie en de uitoefening van gebruikersrechten, willen we er ook op wijzen dat deze het meest effectief kunnen worden uitgeoefend bij de aanbieders. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Als je nog steeds hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.
 

Integratie van diensten en inhoud (plugins) van derden

We gebruiken inhoud of plug-ins voor diensten binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking en in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO), gebruiken we inhoud of diensten van derden om hun inhoud en diensten te integreren, bijv. video’s of artikelen. Voor een dergelijke integratie is het altijd nodig dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van uw IP-adres, omdat ze de inhoud zonder het IP-adres niet naar uw browser kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud.
We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen je IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “webbakens”) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De pixeltags kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op uw apparaat en kan onder andere technische informatie bevatten over uw browser en besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over uw gebruik van onze website, maar ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.