Kwaliteits­
beleid

Kwaliteitsbeleid bij ATS Rauw

Sinds haar oprichting streeft de firma ATS Rauw ernaar haar klanten volledig tevreden te stellen, kwalitatief hoogwaardige producten te commercialiseren en de kwaliteit van haar werk voortdurend te verbeteren. Dat is de basis van onze ontwikkelingsstrategie. Wij willen flexibel en sterk zijn. Aan onze klanten willen wij optimale oplossingen voor hun toepassingen aanbieden (design, kwaliteit, functionaliteit).

De eisen die voortvloeien uit ISO-norm 9001:2015 zijn in onze organisatie geïmplementeerd.

Wij garanderen dat we de processen en de indicatoren ervan in acht nemen.
Met onze aanpak streven wij ernaar de kwaliteit continu te verbeteren.

Aangezien wij onze klanten tevreden willen stellen, letten wij op hun belangen en op die van alle betrokken partijen.

Door een optimale bedrijfsvoering en het doorgeven van onze kennis aan onze medewerkers, garanderen wij hun verdere ontwikkeling en hun deskundigheid.
De vereiste kwaliteit geven aan het werk en de producten, kan enkel door al ons personeel te integreren. Dankzij een voortdurende bijscholing blijft ons personeel op de hoogte van de jongste technische ontwikkelingen.

Om ons kwaliteitssysteem aanhoudend te verbeteren, investeren wij veel in onze hulpmiddelen, processen en infrastructuur, alsook in de deskundigheid en de motivering van ons personeel, in het naleven van de wettelijke voorschriften en in de organisatie van de interne communicatie.

Ik maak me sterk dat dit beleid zal worden verbreid en uitgevoerd door de heer Raymond Rauw, de voor die opdracht gedelegeerde directieverantwoordelijke.
Ik vertrouw hem de opdracht toe de vastgelegde doelstellingen in het dagelijks werk van de onderneming te verwezenlijken en te bereiken, zowel aan de hand van vergaderingen en besprekingen met de directie en alle andere betrokken afdelingen, als door middel van een SWOT-analyse voor kwaliteitsverbetering.

Ten slotte zal hij erop toezien dat het kwaliteitszorgsysteem voldoet aan de eisen van ISO-norm 9001 in de versie 2015.

Ik steun hem volledig bij de uitvoering van zijn opdracht.

Opgesteld te Büllingen op 27 september 2016.

Kerstin Rauw,
Bedrijfsleidster